Luovuus voimavarana

Kesällä mieli rentoutuu ja aikaakin saattaa olla hieman enemmän töiden ja muiden velvollisuuksien vähennyttyä. Silloin, kun arki muuttuu kiireettömäksi, niin ajatukset alkaa vallata mitä luovemmat ideat. Kenellä tulee inspiraatio musisoida, kenellä tehdä käsillä jotain. Yksi saattaa haluta tutkia lähiympäristöä ja tutustua uusiin samoilu- tai pyöräilyreitteihin. Luovuutta on hyvin monenlaista.

Jokaisessa hetkessä on erilaisia mahdollisuuksia. Luovuutta on se, että löytää omaperäisiä ratkaisuja ongelmiin tai yhdistää asioita uusilla ja yllättävillä tavoilla sekä taito löytää arkisessa hetkessä jotain erilaista ja pystyy uppoutumaan siihen. 

Luovuuteen ja mielikuvituksen käyttöön rohkaiseminen on tärkeää siksi, että edistämme tällöin lapsia tutkimaan, ymmärtämään maailmaansa ja kasvatamme heidän mahdollisuuksiaan luoda uusia yhteyksiä ja saavuttaa uusia näköaloja. Luova lapsi oppii myös kriittiseksi tarkastelijaksi, eikä hyväksy ensimmäistä “oikeaa” vastausta. (Duffy 2006, 9.)

Luova varhaiskasvatus tarvitsee moottorikseen luovia opettajia ja siksi painotamme luovuutta myös henkilökunnan valinnassa.

Kannustamalla yksilölliseen ilmaisuun ja itsensä toteuttamiseen, lapsi tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja se tukee lapsen itsetunnon myönteistä kehitystä ja kasvua itsenäisesti ajattelevaksi yksilöksi. Se, kenellä on hyvä itsetunto ja vahva luottamus omaan osaamiseensa, uskaltaa lähteä yrittämään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja monissa tilanteissa. Tärkeää on se, ettei pelkää epäonnistumisia, sillä se rajoittaa uskallusta toimia luovasti.

Suvikellossa luomme arjesta kiireettömän, turvallisen ja rohkaisevan ilmapiirin niin lapsille kuin aikuisille pienryhmien avulla. Lasten mielenkiinnon kohteisiin tartutaan ja niitä toteutetaan yhdessä aikuisten ja muiden lasten kanssa. Näin annetaan lapselle tilaa ja mahdollisuuksia olla osallinen, luoda ja toteuttaa toimintaa ja se luo heille ymmärryksen omista vaikutusmahdollisuuksistaan.

Annetaan hetken viedä ja vaalitaan luovia hetkiä arjessa!