Suvikellon päivä

Elokuusta 2018 lähtien Suvikellon lapsimäärä on lisääntynyt tasaiseen tahtiin ja lapsia on jaettu ikäryhmittäin eri puolelle päiväkotia. Osastot ikäryhmittäin:

LAULULAAKSO 1-2 -vuotiaat

Laululaaksossa päiviin sisältyy perushoidon, hoivan ja huolenpidon lisäksi pieniä toimintahetkiä laulun ja leikin lomassa. Pidämme tärkeänä, että kaikkein pienimmät saavat kasvaa turvallisessa ja välittävässä ilmapiirissä, mikä onkin aivan paras kasvualusta tulevia ikävuosia ajatellen.

RUMPUKUMPU 2-4 -vuotiaat

Rumpukummussa tärkeimpinä tavoitteina pidämme omatoimisten perustaitojen harjaannuttamista; kuten ruokailu, pukeutuminen ja siisteyskasvatus. Myös sosiaaliset taidot kehittyvät leikin ja päivittäisten toimintojen avulla. Leikki onkin lapsen luontaisin tapa ilmaista itseään, joten leikille annetaan paljon aikaa Rumpukummussa. Välillä myös musisoidaan, pelaillaan, askarrellaan, tutkitaan tätä ihmeellistä maailmaa. Mikä sen mukavampaa!

NUOTTINIITTY 4-5 -vuotiaat

Nuottiniityssä lapset opettelevat tärkeitä taitoja, kuten omatoimisuutta ja itsestä huolehtimista ja ihan kuin itsestään harjaannutaan kaverisuhteissa ja toisen huomioonottamisessa. Leikin ja musisoinnin ohella tutustutaan moniin uusiin asioihin ja koetaan oppimisen riemua!

RYTMIRINNE 5-6 -vuotiaat

Tarjoamme 6-vuotiaille lapsille maksutonta esiopetusta viitenä päivänä viikossa 4h/päivä peruskoulun työskentely- ja loma-aikojen mukaisesti. Haluamme korostaa, että varsinaisten ohjattujen toimintahetkien ja eskaritehtävien lisäksi, kaikki oleminen ja tekeminen päiväkodissa kehittää lapsen kouluvalmiuksia ja tukee hänen persoonallisuuden kehitystään. Esikoululaisille laaditaan esiopetussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa.

 

Hei vanhemmat! Hienoa, että saamme jakaa yhteistä kasvatusvastuutamme! Tässä arvokkaassa tehtävässä tarvitsemme toinen toisiamme. Yhteistyössä on voimaa, joten toivomme, että voimme olla yhteyksissä puolin ja toisin. Muistathan myös varata keskusteluajan lapsesi varhaiskasvatussuunnitelmaa/ esiopetussuunnitelmaa vartten, niin istutaan alas ja jutellaan!