Lapsi toiminnan keskiössä

Mikä onkaan sen hienompaa, kuin unelmoida erilaisista asioista ja lähteä toteuttamaan sitä, mikä itseä kiinnostaa. Oppia sitä kautta tuntemaan itseään paremmin ja toteuttaessaan unelmiaan saaden lisää itsevarmuutta ja rohkeutta. Mikäli ajattelit, että tämä ei koske sinua tai ainakaan pientä lasta, niin olet väärässä. Tämä kaikki on yhtälailla lapsen oikeus. 

Uusi varhaiskasvatuslaki painottaa lapsen osallisuutta ja mediakasvatusta. Lyhyesti sanottuna se toteutuu, mikäli aikuiset yhdessä lasten kanssa miettii vastauksia kysymyksiin mikä on lapsille tärkeää ja mikä lisää heidän osallisuutta sekä kokemuksellisuutta?

Alla muutama asia, jotka nousevat ensimmäisenä mieleen pohtiessa käytännön ideoita, joihin kiinnittää huomiota päivittäin.

1. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen

Päiväkotiarjessa lapsen tehdessä erilaisia apulaistehtäviä, kuten pöydän kattamista tai jotain muuta aikuisen kanssa touhuamista lisää nähdyksi tulemista. Lapsia tuetaan toisesta huolehtimiseen esim. kaverin auttaminen pukemisessa. Yksi hauskimmista on ollut lasten itsensä ohjaamat odotteluleikit.

2. Yhdessä tekeminen

Laajenemisvaiheessa mietitään yhteisiä pelisääntöjä ja luodaan uusia toimintatapoja. Kun lapset saavat olla mukana, he sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin paremmin ja ristiriitoja voi myös selvittää lasten kesken. Aikuiset voivat yhdessä lasten kanssa ihmetellä ja tutkia eri asioita ja ilmiöitä. Lapset heittävät välillä visaisia kysymyksiä, johon aikuisella ei välttämättä heti ole vastausta, mutta asiaa voidaan pohtia ja tutkia yhdessä.

3. Omien vanhempien vierailut ryhmässä

Lasten vanhemmat voisivat vierailla lapsiryhmissä tuoden omaa osaamistaan ryhmään. Lapset varmasti iloitsevat vanhempien järjestämistä lääkärileikeistä, musiikkihetkistä, satutuokioista ja esim. poliisin vierailusta. Lapsesta on parasta, kun oma äiti tai isä on järjestämässä toimintaa.

4. Valinnan vapaus ja mahdollisuus vaikuttaa

Lapsilta tulee jatkuvasti omia ideoita projekteihin ja tapaan toimia. Toiveita varten voisi esimerkiksi askarrella toiveiden puun tai kiinnittää seinään postilaatikon, johon lapset saavat käydä laittamassa piirrustuksia toiveistaan. Kun materiaalit olivat helposti saatavilla, tekeminen monipuolistuu ja valinnanvapaus lisääntyy. Mediakasvatuksen tavoitteita voi lisätä sillä, että lapset saavat kuvata padeilla heille itselleen tärkeitä asioita, paikkoja ja tekemistä. Pitkäkestoisempi toiminta voisi olla vaikka sadutus, jonka pohjalta askarrellaan maisema, jossa voidaan esittää satu esim. Legoilla tai sorminukeilla ja se videoidaan.

5. Yhteistyön korostuminen lasten kesken

Lapset oppivat toisiltaan. Tätä tosiasiaa ei monestikaan oteta huomioon arjen keskellä. Lapset motivoivat toisiaan ja näyttämällä esimerkkiä rohkaisevat toisia kokeilemaan. 

7. Kaverin kanssa yhdessä tekeminen ja suunnitteluun osallistuminen

Lasten mielikuvitus on paras huvitus. Heidän ideoistaan voi ottaa kopin hetkessä ja lähteä yhdessä toteuttamaan tai siirtää idea myöhemmin toteutettavaksi. Toisinaan ne voivat olla yksittäisiä tuokioita kuten liikuntatuokion suunnittelu ja välineiden valitseminen tai ideaa voi kypsytellä mielessä ja kehitellä siitä vaikka koko viikon teeman.

Näin lapsen oma rooli merkityksellisenä toimijana vahvistuu!